Missie

Er is (nog steeds) werk aan de winkel om tot een inclusieve samenleving te komen, een samenleving waarin iedereen, met of zonder beperking, mee kan doen. Wat zijn de knelpunten of complexe problemen die dit nog niet voldoende mogelijk maken? Kun je breder, vernieuwender kijken naar deze problemen? En naar de mogelijke oplossingen?

Langs de weg van ‘design thinking’ ontwikkelt het MEE lab (vanuit onafhankelijk perspectief) scenario’s die oplossingen bieden voor die complexe problemen. Uiteindelijk helpt dat om de zorg en aandacht voor de doelgroep te verbeteren en bij te dragen aan een inclusieve samenleving!

< class='heading fivehundred'>

MEE lab in beeld

In een kort filmpje leggen we uit wat het MEE lab is, wat we doen en hoe we werken. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!

Werkwijze

1. Verkennen

Als een ‘wicked problem’ wordt ingebracht gaan we bespreken of we dit als project kunnen uitvoeren in het MEE lab. Ja? Dan formeren we een projectteam en gaan aan de slag!

2. Invoelen

We verdiepen ons uitgebreid in zowel het probleem als de doelgroep. We willen goed begrijpen hoe het probleem in elkaar zit en wat de belangen, de beleving en de ideeën van de doelgroep en het netwerk zijn.

3. Vaststellen

We analyseren alle verzamelde informatie en maken het overzichtelijk. We besluiten waarop we het ontwerpproces gaan richten: WAT willen we bereiken? (dus niet HOE!)

4. Ontwerpen

We gaan veel en verschillende ideeën en oplossingen bedenken (brainstormen). Hier kiezen we er een paar van uit om mee verder te gaan. Deze oplossingen gaan we uittesten, bijschaven (eventueel opnieuw proberen) en verfijnen.

5. Afleveren

We kiezen díe ontwerpen (oplossingen) die goed genoeg zijn en gaan deze in de praktijk toepassen. En uiteraard kijken we daarbij of het ‘wicked problem’ naar tevredenheid wordt opgelost. Het mooie is dat we hier ook kijken naar andere partijen en extra middelen om er nog verder en langer mee door te kunnen gaan. Zodat we samen naar een duurzame oplossing toe werken.

Vertel het ons!

Loop je ergens tegenaan als zorgverlener, als beleidsmaker, als naaste, als cliënt, als organisatie, als overheid … vertel het ons! We gaan graag in overleg om te kijken of en hoe we jouw ‘wicked problem’ bij het MEE lab in kunnen brengen. Daarnaast organiseren we een aantal keer per jaar een inputsessie waar iedereen ideeën en/of wicked problems kan aandragen.

Vertel het ons

Het MEE lab biedt onder andere

  • projectleiding;
  • facilitering van projectgroepen;
  • innovatiegedreven projectstructuren;
  • netwerkversterking;
  • (praktijk)onderzoeksfaciliteiten;
  • samenwerking met studenten;
  • verkenning van subsidiemogelijkheden en co-financiering.

Achtergrond

Het MEE lab is in 2020 opgericht en is een samenwerking tussen MEE Noord en NHL/Stenden hogeschool in Leeuwarden. Het MEE lab wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van stichting SOM. Door de samenwerking met de hogeschool verbinden we onderwijs en praktijkgericht onderzoek met zorg, ondersteuning en samenleving.

Een belangrijk onderdeel van onze werkwijze is ‘the-whole-system-in-the-room’ methodiek. Dit betekent dat als iets (een probleem) iedereen aangaat, je ook iedereen moet betrekken. Een project van het MEE lab is niet ‘u vraagt, wij draaien’ maar werkt vanuit co-creatie en wederzijdse betrokkenheid.

De mensen van het MEE lab

Job van ’t Veer

Lector bij het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn aan de NHL/Stenden hogeschool in Leeuwarden en mede- initiatiefnemer van het MEE lab

Laura Vuijk

Docent/onderzoeker bij het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn aan de NHL/Stenden hogeschool in Leeuwarden

Roos Edens

Projectleider bij het MEE lab

Marc Kappetein

Business Manager bij MEE Noord lab