Project Betekenisvol Afdoen

Uit onderzoek is gebleken dat bijna de helft (47 %) van de gedetineerden een (al dan niet vastgestelde) licht verstandelijke beperking (LVB) heeft, een IQ van 80 of lager. Recidive is bij deze groep relatief hoog. Dit betekent in feite dat er door afdoening (boete, taakstraf of gevangenisstraf) na een delict geen verband gelegd wordt tussen de opgelegde straf en het eigen gedrag.

In het project Betekenisvol Afdoen onderzoeken we wat de mogelijke oorzaken zijn van de relatief hoge recidive bij delinquenten met een licht verstandelijke beperking en wat er nodig is om dit te verlagen. We ontwikkelen scenario’s (aanpakken) die hiervoor ingezet kunnen gaan worden.

Opgeleverde producten:

Persona’s: om een beeld te krijgen van de doelgroep waar we het in dit project over hebben (mensen met een LVB) zijn persona’s ontwikkeld. Dit zijn fictieve weergaven van karakteristieken van de doelgroep, gebaseerd op gesprekken met mensen met een LVB, met professionals en literatuuronderzoek. Maak kennis met Kevin, Wesley, Mandy en Frans.

Klantreis: is een mooie manier om de beleving en emoties van mensen bij het doorlopen van zorg of ondersteuning, of zoals in ons geval de strafrechtketen, visueel te maken. Hoe ervaart iemand met een LVB het traject van misdrijf tot terugkeer in de samenleving? Tegelijk kun je met een klantreis kijken waar het mogelijk beter kan. Kijk maar mee in de klantreis van Henk .

Project Zwerfjongeren

Dak- en thuislozenopvang Wender zet zich in voor mensen die door allerlei problemen hulp nodig hebben om hun leven op orde te houden. Een van hun doelgroepen is jongeren met multiproblematiek. Sommige van deze jongeren hebben een licht verstandelijke beperking en complexe problemen als schulden, trauma, verslaving, isolement, zorgmijding etc. Er zijn weinig passende voorzieningen voor deze groep. Wat hebben zij nodig? Wat kan hen helpen om zich beter te voelen? Hoe verbetert hun psychosociale gezondheid? Wat helpt hen om niet meer op straat te leven en zich nergens welkom te voelen, maar een bestaan buiten de straat op te bouwen? We gaan, samen met zwerfjongeren, kijken wat er nodig is om dat voor elkaar te krijgen.

Project Digitale Innovaties

Door de coronacrisis is het ontwikkelen en inzetten van digitale hulpmiddelen (ehealth) versneld. Denk hierbij aan beeldbellen of appen met een zorgverlener, maar ook aan behandeling,
ondersteuning of therapie via internet, het spelen van een serious game om ander gedrag aan te
leren of slimme zorg voor thuis (domotica). Wat bestaat er eigenlijk allemaal aan dit soort ehealth toepassingen voor de doelgroepen van MEE Noord? Hoe zorg je nou dat mooie ontwikkelingen die om bepaalde redenen (welke?) niet of nog niet geïmplementeerd zijn, dat extra zetje kunnen krijgen om als succesvolle digitale innovatie ingezet te kunnen worden? En welke e-health toepassingen kun je (door)ontwikkelen of vernieuwen?

In dit project onderzoeken we wat er al bestaat aan digitale innovaties (inventarisatiestudie), wat er is ontwikkeld maar nog niet is geïmplementeerd (implementatiestudie) en wat er aan mooie
mogelijkheden kan worden (door)ontwikkeld (innovatiestudie).