Van complexe problemen naar innovatieve oplossingen

Voor veel vraagstukken rondom mensen met een zichtbare of onzichtbare beperking, zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), autisme spectrum stoornis (ASS) of niet-aangeboren hersenletsel (NAH), is geen vanzelfsprekende oplossing voorhanden.

Ze vereisen een innovatieve blik en een ontwerpgerichte benadering, om daarmee van de gebaande paden af te stappen richting goede, verfrissende, maar vooral passende oplossingen. Dat gebeurt in het MEE lab!

Wicked problem

Er zijn genoeg voorbeelden van complexe vraagstukken waar ontzettend veel energie in is gestoken, maar waar nog geen duurzame oplossingen voor zijn gevonden. Dat noemen we ‘wicked problems’.

We starten een project in het MEE lab altijd vanuit zo’n wicked problem, we denken in problemen 😉. De oplossing hebben we aan de start nog niet in beeld. Het enige dat we weten is dat een wicked problem een nieuwe, frisse manier van kijken nodig heeft om opgelost te worden. Naar die oplossing gaan we in het MEE lab samen op zoek.

Design thinking

In het MEE lab werken we vanuit ‘design thinking’, hier hoort ‘ontwerpgericht onderzoek’ ook bij. Hoe dit werkt is in twee diamanten samen te vatten. De eerste diamant: we gaan ons verdiepen in het probleem: het belevingsonderzoek, goed vaststellen wat de werkelijke problemen zijn waar men tegenaan loopt. De tweede diamant: nu we weten wat het probleem precies inhoudt en veroorzaakt, kunnen we mogelijke oplossingen gaan ontwerpen en uittesten en bijschaven. En weer testen. En toch iets anders verzinnen, en uittesten. Dit doen we net zolang tot we één, twee of misschien wel drie mooie scenario’s hebben gevonden.

Innovatieve scenario's

Door het wicked problem via design thinking te onderzoeken, werken we in het MEE lab systematisch toe naar één of meerdere scenario’s: mogelijke oplossingen voor het complexe probleem waar we mee zijn gestart. Aan de start hebben we geen idee wat een mogelijke oplossing of scenario gaat zijn. Wel weten we dat het geen hapklare brokken (oplossingen) zijn, maar dat we door design thinking breder, buiten de gebaande paden en out-of-the-box kunnen kijken om tot verfrissende, innovatieve scenario’s te komen. Deze scenario’s vormen het concrete resultaat van een project dat vanuit het MEE lab wordt uitgevoerd.

Inclusieve samenleving

We willen dat de scenario’s die het MEE lab oplevert er aan bijdragen dat iedereen, dus ook mensen met een beperking, kunnen meedoen in de samenleving. Dat we meewerken aan een samenleving waar iedereen er toe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. We willen dat bereiken door in het MEE lab bij te dragen aan nieuwe denkrichtingen, nieuwe instrumenten en bewustwording.

meer weten over het MEE lab

Projecten

De projecten die we in het MEE lab uitvoeren, zijn heel divers. Als ze maar bijdragen aan de inclusieve samenleving. We werken in het MEE lab aan projecten in Noord-Nederland. De scenario’s die we hierbij ontwikkelen kunnen uiteraard door het hele land worden ingezet. We ontwikkelen zelf ideeën voor projecten, maar worden het liefst gevoed met signalen, knelpunten en wicked problems vanuit mensen en organisaties. We organiseren geregeld inputsessies waar iedereen welkom is en ideeën of probleemstellingen kan inbrengen.

meer weten over projecten

MEE lab in het nieuws

Het MEE lab is actief op social media en in het nieuws! We posten over (of delen) onze missie en visie, projecten, successen, samenwerkingspartners en berichten die in het nieuws verschijnen over één van onze projecten. Af en toe verschijnt er in het nieuws een mooi bericht over een project van het MEE lab.

Beeldverslag MEE lab symposium

Uitnodiging symposium MEE lab 29 juni ’23

Online kerstsymposium MEE lab