Categorieën
laatste Nieuws

Uitnodiging symposium MEE lab 29 juni ’23

Op 29 juni ’23 bestaat het MEE lab (bijna) drie jaar! Een goed moment om stil te staan bij de ‘lessons learned’ uit de afgelopen periode en daarnaast onze ervaringen en interessante resultaten te delen met de mensen en organisaties uit onderwijs, onderzoek, zorg en praktijk.

’s Ochtends staat het thema ‘LVB in de strafrechtketen’ centraal, hiervoor nodigen we graag professionals werkzaam in de strafrechtketen (of daaraan verwant) uit. ‘s Middags willen we een breder thema belichten: ‘Nothing about us without us!’ over co-design, inclusief ontwerpen, oftewel doelgroepen betrekken bij onderzoek en innovatie. Het middagprogramma is gericht op mensen uit onderwijs, onderzoek, zorg, overheid, praktijk en overige belangstellenden.

In het MEE lab zoeken we door middel van ontwerpgericht onderzoek naar creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken die spelen bij de doelgroepen van MEE: mensen met een vaak niet-zichtbare beperking als LVB (licht verstandelijke beperking), NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of ASS (autisme). We doen dit, waar mogelijk, samen met de mensen waar het om gaat, in co-design.

Programma
We bieden een gevarieerd programma, bestaand uit een ochtend- en een middagdeel. Je kunt je aanmelden voor beide dagdelen of voor één van beide.

Thema ochtendprogramma: LVB in de strafrechtketen (9.30 uur – 12.15 uur)
Aandacht voor één van de projecten waarbij LVB in de strafrechtketen centraal staat: het project Betekenisvol Afdoen. Wat hebben we gedaan, voor wie hebben we dat gedaan, hoe hebben we dat gedaan en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? We spreken met een ervaringsdeskundige (LVB en detentie) en een naaste over hun ervaringen in de strafrechtketen. Daarna is te kiezen uit vier workshops: zelf een LVB ervaren, onderzoek naar LVB in de strafrechtketen, warme overdracht van binnen naar buiten en co-design bij Betekenisvol Afdoen.

Thema middagprogramma: co-design met de doelgroepen van MEE (13.00 uur – 17.00 uur)
In de middag hebben we vier inspirerende sprekers uitgenodigd. Dit zijn Jelle van Dijk van de Universiteit Twente, ontwerp-onderzoeker op het gebied van o.a. autisme, Hendrien Kaal, lector op het gebied van LVB en risicovol gedrag aan de Hogeschool Leiden en Meike van Dieren en Paula Keilholtz, beiden betrokken bij een poule van vrijwillige ervaringsdeskundigen bij MEE Samen én beiden als ervaringsdeskundige deelgenomen aan de cabrio-training (training voor onderzoeksteam die meer willen halen uit de samenwerking tussen teamleden met en zonder beperking). Allen vertellen vanuit hun eigen perspectief over hun ervaringen met inclusief ontwerpen: wat voegt het eigenlijk toe? Wat zijn de uitdagingen hiermee? Wat zijn belangrijke do’s en don’ts? Daarnaast is er een informatiemarkt waar onder andere alle MEE lab studenten hun onderzoeken presenteren. Kortom, voor ieder wat wils.

Praktisch
Locatie: NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10 te Leeuwarden
Datum: 29 juni 2023
Ochtendprogramma: 9.30 uur – 12.15 uur (inloop vanaf 9.00 uur)
Lunch: voor deelnemers die aan het ochtend- én middagprogramma deelnemen staat een lunch klaar
Middagprogramma: 13.00 uur – 17.00 uur (inloop vanaf 12.45 uur)
Kosten: geen (let op: mocht je na aanmelding toch niet kunnen komen, dan verzoeken we je met klem dit tijdig te melden. We willen lege plekken voorkomen!).

We verwachten veel belangstelling, maar het aantal plekken is beperkt. Daarom vragen we je om je voor 19 juni aanstaande via onderstaande link aan te melden.
We kijken uit naar je komst op 29 juni!

Ja, ik wil me aanmelden

Met hartelijke groet,
Roos Edens-Voorrips
Marc Kappetein
Job van ’t Veer
Laura Vuijk