Categorieën
laatste Nieuws

Beeldverslag MEE lab symposium

Op donderdag 29 juni jl. keken we als MEE lab terug op de afgelopen drie jaar: wat hebben we gedaan, wat heeft het opgeleverd, welke interessante uitkomsten kunnen we delen met de praktijk én welke relevante sprekers kunnen hun visie op de vraagstukken en aanpakken toelichten? Zo kwamen we tot een gevarieerd programma: in de ochtend richtten we ons op ‘LVB in de strafrechtketen’ en in de middag spraken we met elkaar over ‘de kracht van co-design’ (het inzetten van ervaringsdeskundigheid bij ontwerp en onderzoek).

Klik hier voor een beeldverslag van de dag.

Wil je de presentaties die zijn gehouden inzien? Klik dan hier:

 

Categorieën
laatste Nieuws

Uitnodiging symposium MEE lab 29 juni ’23

Op 29 juni ’23 bestaat het MEE lab (bijna) drie jaar! Een goed moment om stil te staan bij de ‘lessons learned’ uit de afgelopen periode en daarnaast onze ervaringen en interessante resultaten te delen met de mensen en organisaties uit onderwijs, onderzoek, zorg en praktijk.

’s Ochtends staat het thema ‘LVB in de strafrechtketen’ centraal, hiervoor nodigen we graag professionals werkzaam in de strafrechtketen (of daaraan verwant) uit. ‘s Middags willen we een breder thema belichten: ‘Nothing about us without us!’ over co-design, inclusief ontwerpen, oftewel doelgroepen betrekken bij onderzoek en innovatie. Het middagprogramma is gericht op mensen uit onderwijs, onderzoek, zorg, overheid, praktijk en overige belangstellenden.

In het MEE lab zoeken we door middel van ontwerpgericht onderzoek naar creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken die spelen bij de doelgroepen van MEE: mensen met een vaak niet-zichtbare beperking als LVB (licht verstandelijke beperking), NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of ASS (autisme). We doen dit, waar mogelijk, samen met de mensen waar het om gaat, in co-design.

Programma
We bieden een gevarieerd programma, bestaand uit een ochtend- en een middagdeel. Je kunt je aanmelden voor beide dagdelen of voor één van beide.

Thema ochtendprogramma: LVB in de strafrechtketen (9.30 uur – 12.15 uur)
Aandacht voor één van de projecten waarbij LVB in de strafrechtketen centraal staat: het project Betekenisvol Afdoen. Wat hebben we gedaan, voor wie hebben we dat gedaan, hoe hebben we dat gedaan en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? We spreken met een ervaringsdeskundige (LVB en detentie) en een naaste over hun ervaringen in de strafrechtketen. Daarna is te kiezen uit vier workshops: zelf een LVB ervaren, onderzoek naar LVB in de strafrechtketen, warme overdracht van binnen naar buiten en co-design bij Betekenisvol Afdoen.

Thema middagprogramma: co-design met de doelgroepen van MEE (13.00 uur – 17.00 uur)
In de middag hebben we vier inspirerende sprekers uitgenodigd. Dit zijn Jelle van Dijk van de Universiteit Twente, ontwerp-onderzoeker op het gebied van o.a. autisme, Hendrien Kaal, lector op het gebied van LVB en risicovol gedrag aan de Hogeschool Leiden en Meike van Dieren en Paula Keilholtz, beiden betrokken bij een poule van vrijwillige ervaringsdeskundigen bij MEE Samen én beiden als ervaringsdeskundige deelgenomen aan de cabrio-training (training voor onderzoeksteam die meer willen halen uit de samenwerking tussen teamleden met en zonder beperking). Allen vertellen vanuit hun eigen perspectief over hun ervaringen met inclusief ontwerpen: wat voegt het eigenlijk toe? Wat zijn de uitdagingen hiermee? Wat zijn belangrijke do’s en don’ts? Daarnaast is er een informatiemarkt waar onder andere alle MEE lab studenten hun onderzoeken presenteren. Kortom, voor ieder wat wils.

Praktisch
Locatie: NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10 te Leeuwarden
Datum: 29 juni 2023
Ochtendprogramma: 9.30 uur – 12.15 uur (inloop vanaf 9.00 uur)
Lunch: voor deelnemers die aan het ochtend- én middagprogramma deelnemen staat een lunch klaar
Middagprogramma: 13.00 uur – 17.00 uur (inloop vanaf 12.45 uur)
Kosten: geen (let op: mocht je na aanmelding toch niet kunnen komen, dan verzoeken we je met klem dit tijdig te melden. We willen lege plekken voorkomen!).

We verwachten veel belangstelling, maar het aantal plekken is beperkt. Daarom vragen we je om je voor 19 juni aanstaande via onderstaande link aan te melden.
We kijken uit naar je komst op 29 juni!

Ja, ik wil me aanmelden

Met hartelijke groet,
Roos Edens-Voorrips
Marc Kappetein
Job van ’t Veer
Laura Vuijk

Categorieën
laatste Nieuws

Online kerstsymposium MEE lab

Vlak voor kerst organiseerde het MEE lab een online kerstsymposium. We keken terug op anderhalf jaar MEE lab, op ontwerpgericht onderzoek doen, op de stand van zaken in de projecten met mooie pitches van studenten van de NHL Stenden Hogeschool en hadden met dr. Anita Cremers (lector Hogeschool Utrecht) een inspirerende gastspreker aan het woord over de kracht van inclusief ontwerpen.

Kon je er niet bij zijn of ben je gewoon benieuwd wat er is verteld? Hier kun je het symposium terugkijken.