Categorieën
laatste Nieuws

Online kerstsymposium MEE lab

Vlak voor kerst organiseerde het MEE lab een online kerstsymposium. We keken terug op anderhalf jaar MEE lab, op ontwerpgericht onderzoek doen, op de stand van zaken in de projecten met mooie pitches van studenten van de NHL Stenden Hogeschool en hadden met dr. Anita Cremers (lector Hogeschool Utrecht) een inspirerende gastspreker aan het woord over de kracht van inclusief ontwerpen.

Kon je er niet bij zijn of ben je gewoon benieuwd wat er is verteld? Hier kun je het symposium terugkijken.

Categorieën
Nieuws

Anderhalfjaar MEE lab in beeld

In juli ’20 is het MEE lab opgericht. Nu zijn we anderhalf jaar verder en kunnen we stellen dat we niet hebben stilgezeten. Anderhalf jaar waarin we:

 • projecten hebben opgezet,
 • overlegstructuren hebben gevormd,
 • met mensen met een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of autisme of hun naasten of begeleiders hebben gesproken,
 • op congressen wat hebben mogen vertellen,
 • een filmpje over het MEE lab hebben gemaakt,
 • een website hebben gelanceerd,
 • op zowel fysieke als digitale wijze contact met het allerlei organisaties uit het veld van zorg en welzijn gehad,
 • subsidie bij ZonMw hebben aangevraagd (bericht over toekenning/afwijzing volgt nog),
 • inputsessies hebben georganiseerd,
 • een prachtig lanceringsfeestje hebben gevierd,
 • inhoudelijke en financiële verantwoording aan stichting SOM afgelegd (met positief resultaat, we mogen tot minstens juli ’23 door!!),
 • creatieve ‘knutsel’sessies hebben geleid,
 • een LinkedIn account hebben gemaakt (met inmiddels ruim 400 volgers),
 • met een groot aantal studenten aan de slag mochten gaan,
 • in een mooie atelierruimte in de NHL zijn getrokken,
 • pitches bij diverse opleidingen hebben verzorgd,
 • met veel plezier met elkaar tot mooie dingen zijn gekomen!

Omdat cijfers en harde feiten voor sommige mensen wat duidelijker zijn, hebben we al het bovenstaande in een ‘visueel anderhalfjaarverslag’ gegoten.

Categorieën
Nieuws

Het MEE lab is jarig!

Wij vieren feest!!!! Het MEE lab is 1 jaar geworden! Vorig jaar werden in juli de handtekeningen onder de samenwerking tussen de NHL Stenden Hogeschool, MEE Noord en Stichting SOM gezet. En wat is er veel gebeurd en gedaan in dat jaar, samen met diverse organisaties, medewerkers, studenten, cliënten en hun naasten. Superveel dank daarvoor. Wij gaan vol enthousiasme door, samen aan het werk om tot een inclusieve samenleving te komen.
Check de feestelijke tijdlijn voor onze hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Categorieën
Nieuws

Lector Job van ’t Veer

Op donderdag 27 mei jl. werd ‘onze’ Job van ’t Veer officieel beëdigd als lector bij de NHL Stenden hogeschool in Leeuwarden. Er verscheen een mooi artikel op MedicalFacts.nl over Job, zijn lectoraat, mensgericht ontwerpen en…. het MEE lab!

“…Het belang om te ontwerpen vanuit de wensen en kenmerken van de gebruiker is iets wat veel gepredikt wordt, maar in de praktijk nog onvoldoende gebeurt.”

Fokko-Jan van der Ploeg van MEE Noord onderschrijft dit. Samen met Van ’t Veer zette hij recent het MEE lab op. Het lab zoekt naar oplossingen voor complexe vraagstukken door mensgericht te ontwerpen. Eén van de vraagstukken is hoe recidive verminderd kan worden onder ex-gedetineerden met een licht verstandelijke beperking. Van der Ploeg: “Het werkveld heeft simpelweg ontzettend veel behoefte aan mensgerichte innovatie. Te vaak heeft traditioneel onderzoek weinig duurzame en positieve resultaten opgeleverd. Job van ’t Veer is een autoriteit op het gebied van mensgericht ontwerponderzoek en weet met deskundigheid en enthousiasme ook anderen mee te nemen.”

Het volledige artikel lees je hier:

Beëdiging lector dr. Job van ’t Veer, lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn | MedicalFacts.nl

Categorieën
Nieuws

Terugblik lanceringsfeestje MEE lab

Op 8 maart jl. hebben we de lancering van het MEE lab digitaal feestelijk gevierd! Na een korte kennismaking met het MEE lab en de deelnemers, volgde een mini-college over Design Thinking. De deelnemers werden aan het werk gezet om de ‘wicked problems’ (complexe vraagstukken) uit hun eigen omgeving, werk of netwerk te verkennen. Tussendoor ontvingen we mooie felicitaties. Uiteraard werden er handtekeningen gezet om de samenwerking te bekrachten waarna we, na het glas met elkaar te hebben geheven, de bijeenkomst hebben afgerond.

Wil je meer weten over de middag: check dan hier ons beeldverslag (inclusief links naar de filmpjes). En hou ons in de gaten op Linkedin.

Categorieën
Nieuws

Uitnodiging online lanceringsfeestje MEE lab

Wellicht heb je in de (fysieke of digitale) wandelgangen al wat gehoord over het MEE lab: een samenwerking tussen de NHL/Stenden hogeschool in Leeuwarden en MEE Noord. Maar wat is het nou eigenlijk en wat doen ze daar? Wellicht ook interessant: wie zijn de mensen van het MEE lab? En nog belangrijker: kan het MEE lab iets voor jou, jouw organisatie en/of jouw cliënten betekenen?

Kortom, we nodigen je uit om kennis te maken met het MEE lab en tegelijk de officiële lancering met ons mee te vieren! Hiervoor organiseren we op maandagmiddag 8 maart 2021 van 15:00 tot 16:30 uur een digitaal feestje. Hebben we je nieuwsgierig kunnen maken en vier jij tegelijk ons feestje mee?

Programma

We hebben een zeer gevarieerd programma samengesteld waarin we het verhaal achter het MEE lab vertellen, gezamenlijk op zoek gaan naar wicked problems en tot slot met elkaar het glas willen heffen op mooie samenwerking en innovatie.

Over het MEE lab

Om vast een tipje van de sluier op te lichten: het MEE lab is een platform dat op basis van design thinking innovatieve scenario’s ontwikkelt voor complexe vraagstukken rond mensen met een beperking. Op onze verse website (www.meelab.nl) vind je meer informatie.

Ben jij erbij?

We hopen op veel belangstelling! Maar…. het aantal plekken is beperkt. Vier jij het feest met ons mee? Meld je dan uiterlijk voor 21 februari aan via de aanmeldknop op de homepage van onze website www.meelab.nl Je ontvangt, naast een kleine verrassing per post, een deelnamebevestiging en, een week voor het feestje, een vergaderlink (Zoom). 

Hopelijk tot ziens op 8 maart!

Met hartelijke groet,

Fokko-Jan van der Ploeg,

Job van ’t Veer,

Laura Vuijk,

Roos Edens