Categorieën
laatste Nieuws

Beeldverslag MEE lab symposium

Op donderdag 29 juni jl. keken we als MEE lab terug op de afgelopen drie jaar: wat hebben we gedaan, wat heeft het opgeleverd, welke interessante uitkomsten kunnen we delen met de praktijk én welke relevante sprekers kunnen hun visie op de vraagstukken en aanpakken toelichten? Zo kwamen we tot een gevarieerd programma: in de ochtend richtten we ons op ‘LVB in de strafrechtketen’ en in de middag spraken we met elkaar over ‘de kracht van co-design’ (het inzetten van ervaringsdeskundigheid bij ontwerp en onderzoek).

Klik hier voor een beeldverslag van de dag.

Wil je de presentaties die zijn gehouden inzien? Klik dan hier:

 

Categorieën
laatste Nieuws

Uitnodiging symposium MEE lab 29 juni ’23

Op 29 juni ’23 bestaat het MEE lab (bijna) drie jaar! Een goed moment om stil te staan bij de ‘lessons learned’ uit de afgelopen periode en daarnaast onze ervaringen en interessante resultaten te delen met de mensen en organisaties uit onderwijs, onderzoek, zorg en praktijk.

’s Ochtends staat het thema ‘LVB in de strafrechtketen’ centraal, hiervoor nodigen we graag professionals werkzaam in de strafrechtketen (of daaraan verwant) uit. ‘s Middags willen we een breder thema belichten: ‘Nothing about us without us!’ over co-design, inclusief ontwerpen, oftewel doelgroepen betrekken bij onderzoek en innovatie. Het middagprogramma is gericht op mensen uit onderwijs, onderzoek, zorg, overheid, praktijk en overige belangstellenden.

In het MEE lab zoeken we door middel van ontwerpgericht onderzoek naar creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken die spelen bij de doelgroepen van MEE: mensen met een vaak niet-zichtbare beperking als LVB (licht verstandelijke beperking), NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of ASS (autisme). We doen dit, waar mogelijk, samen met de mensen waar het om gaat, in co-design.

Programma
We bieden een gevarieerd programma, bestaand uit een ochtend- en een middagdeel. Je kunt je aanmelden voor beide dagdelen of voor één van beide.

Thema ochtendprogramma: LVB in de strafrechtketen (9.30 uur – 12.15 uur)
Aandacht voor één van de projecten waarbij LVB in de strafrechtketen centraal staat: het project Betekenisvol Afdoen. Wat hebben we gedaan, voor wie hebben we dat gedaan, hoe hebben we dat gedaan en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? We spreken met een ervaringsdeskundige (LVB en detentie) en een naaste over hun ervaringen in de strafrechtketen. Daarna is te kiezen uit vier workshops: zelf een LVB ervaren, onderzoek naar LVB in de strafrechtketen, warme overdracht van binnen naar buiten en co-design bij Betekenisvol Afdoen.

Thema middagprogramma: co-design met de doelgroepen van MEE (13.00 uur – 17.00 uur)
In de middag hebben we vier inspirerende sprekers uitgenodigd. Dit zijn Jelle van Dijk van de Universiteit Twente, ontwerp-onderzoeker op het gebied van o.a. autisme, Hendrien Kaal, lector op het gebied van LVB en risicovol gedrag aan de Hogeschool Leiden en Meike van Dieren en Paula Keilholtz, beiden betrokken bij een poule van vrijwillige ervaringsdeskundigen bij MEE Samen én beiden als ervaringsdeskundige deelgenomen aan de cabrio-training (training voor onderzoeksteam die meer willen halen uit de samenwerking tussen teamleden met en zonder beperking). Allen vertellen vanuit hun eigen perspectief over hun ervaringen met inclusief ontwerpen: wat voegt het eigenlijk toe? Wat zijn de uitdagingen hiermee? Wat zijn belangrijke do’s en don’ts? Daarnaast is er een informatiemarkt waar onder andere alle MEE lab studenten hun onderzoeken presenteren. Kortom, voor ieder wat wils.

Praktisch
Locatie: NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10 te Leeuwarden
Datum: 29 juni 2023
Ochtendprogramma: 9.30 uur – 12.15 uur (inloop vanaf 9.00 uur)
Lunch: voor deelnemers die aan het ochtend- én middagprogramma deelnemen staat een lunch klaar
Middagprogramma: 13.00 uur – 17.00 uur (inloop vanaf 12.45 uur)
Kosten: geen (let op: mocht je na aanmelding toch niet kunnen komen, dan verzoeken we je met klem dit tijdig te melden. We willen lege plekken voorkomen!).

We verwachten veel belangstelling, maar het aantal plekken is beperkt. Daarom vragen we je om je voor 19 juni aanstaande via onderstaande link aan te melden.
We kijken uit naar je komst op 29 juni!

Ja, ik wil me aanmelden

Met hartelijke groet,
Roos Edens-Voorrips
Marc Kappetein
Job van ’t Veer
Laura Vuijk

Categorieën
laatste Nieuws

Online kerstsymposium MEE lab

Vlak voor kerst organiseerde het MEE lab een online kerstsymposium. We keken terug op anderhalf jaar MEE lab, op ontwerpgericht onderzoek doen, op de stand van zaken in de projecten met mooie pitches van studenten van de NHL Stenden Hogeschool en hadden met dr. Anita Cremers (lector Hogeschool Utrecht) een inspirerende gastspreker aan het woord over de kracht van inclusief ontwerpen.

Kon je er niet bij zijn of ben je gewoon benieuwd wat er is verteld? Hier kun je het symposium terugkijken.

Categorieën
Nieuws

Anderhalfjaar MEE lab in beeld

In juli ’20 is het MEE lab opgericht. Nu zijn we anderhalf jaar verder en kunnen we stellen dat we niet hebben stilgezeten. Anderhalf jaar waarin we:

 • projecten hebben opgezet,
 • overlegstructuren hebben gevormd,
 • met mensen met een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of autisme of hun naasten of begeleiders hebben gesproken,
 • op congressen wat hebben mogen vertellen,
 • een filmpje over het MEE lab hebben gemaakt,
 • een website hebben gelanceerd,
 • op zowel fysieke als digitale wijze contact met het allerlei organisaties uit het veld van zorg en welzijn gehad,
 • subsidie bij ZonMw hebben aangevraagd (bericht over toekenning/afwijzing volgt nog),
 • inputsessies hebben georganiseerd,
 • een prachtig lanceringsfeestje hebben gevierd,
 • inhoudelijke en financiële verantwoording aan stichting SOM afgelegd (met positief resultaat, we mogen tot minstens juli ’23 door!!),
 • creatieve ‘knutsel’sessies hebben geleid,
 • een LinkedIn account hebben gemaakt (met inmiddels ruim 400 volgers),
 • met een groot aantal studenten aan de slag mochten gaan,
 • in een mooie atelierruimte in de NHL zijn getrokken,
 • pitches bij diverse opleidingen hebben verzorgd,
 • met veel plezier met elkaar tot mooie dingen zijn gekomen!

Omdat cijfers en harde feiten voor sommige mensen wat duidelijker zijn, hebben we al het bovenstaande in een ‘visueel anderhalfjaarverslag’ gegoten.

Categorieën
Nieuws

Het MEE lab is jarig!

Wij vieren feest!!!! Het MEE lab is 1 jaar geworden! Vorig jaar werden in juli de handtekeningen onder de samenwerking tussen de NHL Stenden Hogeschool, MEE Noord en Stichting SOM gezet. En wat is er veel gebeurd en gedaan in dat jaar, samen met diverse organisaties, medewerkers, studenten, cliënten en hun naasten. Superveel dank daarvoor. Wij gaan vol enthousiasme door, samen aan het werk om tot een inclusieve samenleving te komen.
Check de feestelijke tijdlijn voor onze hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Categorieën
Nieuws

Lector Job van ’t Veer

Op donderdag 27 mei jl. werd ‘onze’ Job van ’t Veer officieel beëdigd als lector bij de NHL Stenden hogeschool in Leeuwarden. Er verscheen een mooi artikel op MedicalFacts.nl over Job, zijn lectoraat, mensgericht ontwerpen en…. het MEE lab!

“…Het belang om te ontwerpen vanuit de wensen en kenmerken van de gebruiker is iets wat veel gepredikt wordt, maar in de praktijk nog onvoldoende gebeurt.”

Fokko-Jan van der Ploeg van MEE Noord onderschrijft dit. Samen met Van ’t Veer zette hij recent het MEE lab op. Het lab zoekt naar oplossingen voor complexe vraagstukken door mensgericht te ontwerpen. Eén van de vraagstukken is hoe recidive verminderd kan worden onder ex-gedetineerden met een licht verstandelijke beperking. Van der Ploeg: “Het werkveld heeft simpelweg ontzettend veel behoefte aan mensgerichte innovatie. Te vaak heeft traditioneel onderzoek weinig duurzame en positieve resultaten opgeleverd. Job van ’t Veer is een autoriteit op het gebied van mensgericht ontwerponderzoek en weet met deskundigheid en enthousiasme ook anderen mee te nemen.”

Het volledige artikel lees je hier:

Beëdiging lector dr. Job van ’t Veer, lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn | MedicalFacts.nl

Categorieën
Nieuws

Terugblik lanceringsfeestje MEE lab

Op 8 maart jl. hebben we de lancering van het MEE lab digitaal feestelijk gevierd! Na een korte kennismaking met het MEE lab en de deelnemers, volgde een mini-college over Design Thinking. De deelnemers werden aan het werk gezet om de ‘wicked problems’ (complexe vraagstukken) uit hun eigen omgeving, werk of netwerk te verkennen. Tussendoor ontvingen we mooie felicitaties. Uiteraard werden er handtekeningen gezet om de samenwerking te bekrachten waarna we, na het glas met elkaar te hebben geheven, de bijeenkomst hebben afgerond.

Wil je meer weten over de middag: check dan hier ons beeldverslag (inclusief links naar de filmpjes). En hou ons in de gaten op Linkedin.

Categorieën
Nieuws

Uitnodiging online lanceringsfeestje MEE lab

Wellicht heb je in de (fysieke of digitale) wandelgangen al wat gehoord over het MEE lab: een samenwerking tussen de NHL/Stenden hogeschool in Leeuwarden en MEE Noord. Maar wat is het nou eigenlijk en wat doen ze daar? Wellicht ook interessant: wie zijn de mensen van het MEE lab? En nog belangrijker: kan het MEE lab iets voor jou, jouw organisatie en/of jouw cliënten betekenen?

Kortom, we nodigen je uit om kennis te maken met het MEE lab en tegelijk de officiële lancering met ons mee te vieren! Hiervoor organiseren we op maandagmiddag 8 maart 2021 van 15:00 tot 16:30 uur een digitaal feestje. Hebben we je nieuwsgierig kunnen maken en vier jij tegelijk ons feestje mee?

Programma

We hebben een zeer gevarieerd programma samengesteld waarin we het verhaal achter het MEE lab vertellen, gezamenlijk op zoek gaan naar wicked problems en tot slot met elkaar het glas willen heffen op mooie samenwerking en innovatie.

Over het MEE lab

Om vast een tipje van de sluier op te lichten: het MEE lab is een platform dat op basis van design thinking innovatieve scenario’s ontwikkelt voor complexe vraagstukken rond mensen met een beperking. Op onze verse website (www.meelab.nl) vind je meer informatie.

Ben jij erbij?

We hopen op veel belangstelling! Maar…. het aantal plekken is beperkt. Vier jij het feest met ons mee? Meld je dan uiterlijk voor 21 februari aan via de aanmeldknop op de homepage van onze website www.meelab.nl Je ontvangt, naast een kleine verrassing per post, een deelnamebevestiging en, een week voor het feestje, een vergaderlink (Zoom). 

Hopelijk tot ziens op 8 maart!

Met hartelijke groet,

Fokko-Jan van der Ploeg,

Job van ’t Veer,

Laura Vuijk,

Roos Edens