Categorieën
laatste Nieuws

Online kerstsymposium MEE lab

Vlak voor kerst organiseerde het MEE lab een online kerstsymposium. We keken terug op anderhalf jaar MEE lab, op ontwerpgericht onderzoek doen, op de stand van zaken in de projecten met mooie pitches van studenten van de NHL Stenden Hogeschool en hadden met dr. Anita Cremers (lector Hogeschool Utrecht) een inspirerende gastspreker aan het woord over de kracht van inclusief ontwerpen.

Kon je er niet bij zijn of ben je gewoon benieuwd wat er is verteld? Hier kun je het symposium terugkijken.