Categorieën
laatste Nieuws

Online kerstsymposium MEE lab

Vlak voor kerst organiseerde het MEE lab een online kerstsymposium. We keken terug op anderhalf jaar MEE lab, op ontwerpgericht onderzoek doen, op de stand van zaken in de projecten met mooie pitches van studenten van de NHL Stenden Hogeschool en hadden met dr. Anita Cremers (lector Hogeschool Utrecht) een inspirerende gastspreker aan het woord over de kracht van inclusief ontwerpen.

Kon je er niet bij zijn of ben je gewoon benieuwd wat er is verteld? Hier kun je het symposium terugkijken.

Categorieën
Nieuws

Anderhalfjaar MEE lab in beeld

In juli ’20 is het MEE lab opgericht. Nu zijn we anderhalf jaar verder en kunnen we stellen dat we niet hebben stilgezeten. Anderhalf jaar waarin we:

 • projecten hebben opgezet,
 • overlegstructuren hebben gevormd,
 • met mensen met een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of autisme of hun naasten of begeleiders hebben gesproken,
 • op congressen wat hebben mogen vertellen,
 • een filmpje over het MEE lab hebben gemaakt,
 • een website hebben gelanceerd,
 • op zowel fysieke als digitale wijze contact met het allerlei organisaties uit het veld van zorg en welzijn gehad,
 • subsidie bij ZonMw hebben aangevraagd (bericht over toekenning/afwijzing volgt nog),
 • inputsessies hebben georganiseerd,
 • een prachtig lanceringsfeestje hebben gevierd,
 • inhoudelijke en financiële verantwoording aan stichting SOM afgelegd (met positief resultaat, we mogen tot minstens juli ’23 door!!),
 • creatieve ‘knutsel’sessies hebben geleid,
 • een LinkedIn account hebben gemaakt (met inmiddels ruim 400 volgers),
 • met een groot aantal studenten aan de slag mochten gaan,
 • in een mooie atelierruimte in de NHL zijn getrokken,
 • pitches bij diverse opleidingen hebben verzorgd,
 • met veel plezier met elkaar tot mooie dingen zijn gekomen!

Omdat cijfers en harde feiten voor sommige mensen wat duidelijker zijn, hebben we al het bovenstaande in een ‘visueel anderhalfjaarverslag’ gegoten.

Categorieën
Nieuws

Het MEE lab is jarig!

Wij vieren feest!!!! Het MEE lab is 1 jaar geworden! Vorig jaar werden in juli de handtekeningen onder de samenwerking tussen de NHL Stenden Hogeschool, MEE Noord en Stichting SOM gezet. En wat is er veel gebeurd en gedaan in dat jaar, samen met diverse organisaties, medewerkers, studenten, cliënten en hun naasten. Superveel dank daarvoor. Wij gaan vol enthousiasme door, samen aan het werk om tot een inclusieve samenleving te komen.
Check de feestelijke tijdlijn voor onze hoogtepunten van het afgelopen jaar.